Artikel: Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

Transvorm (Noord-Brabant) | Werkgelegenheid , Onderwijs | Artikel

Mei 2018

Het UWV verwacht dat de aantrekkende werkgelegenheid aankomend jaar leidt tot minimaal 120.000 vacatures bij zorgorganisaties. De vooruitzichten voor werkzoekenden in zorg en welzijn lijken dus gunstig. Tussen de branches bestaan echter grote verschillen. Vooral zorgopleidingen vanaf niveau 3 bieden een (zeer) goed perspectief, terwijl de perspectieven voor lagere niveaus vaak matig tot slecht zijn. In de komende jaren zullen nog veel gediplomeerden uitstromen uit opleidingen met een matig arbeidsmarktperspectief. Dit zijn enkele constateringen in het thema-artikel 'Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs'.

Inhoud
In dit artikel wordt onderzocht of ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt aansluiten bij de ontwikkelingen in het onderwijs. We bekijken hoe de werkgelegenheid binnen de sector zorg & welzijn zich ontwikkelt, waarna we per opleiding naar het arbeidsmarktperspectief kijken. Ten slotte zetten we het aantal gediplomeerden vanuit de opleidingen in Noord-Brabant af tegen de prognoses op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een beeld van de mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Meer lezen? Download het artikel 'Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs' (pdf).