Artikel: Cijfermatige onderwijsontwikkelingen hbo in Noord-Brabant

Transvorm (Noord-Brabant) | Onderwijs | Artikel

Mei 2018

Dit artikel geeft een overzicht van cijfermatige ontwikkelingen van hbo-opleidingen binnen Zorg en Welzijn in Noord-Brabant:
- aantal instromers, deelnemers en gediplomeerden
- ontwikkelingen bij de diverse leerwegen
- vergelijkingen van trend met landelijke ontwikkelingen.

Het document geeft inzicht in feitelijke ontwikkelingen, zonder duiding of conclusies. Die vindt u wel in de Onderwijs in Kaart 2018.