Artikel: Cijfermatige onderwijsontwikkelingen mbo in Noord-Brabant

Transvorm (Noord-Brabant) | Onderwijs | Artikel

Mei 2018

Dit thema-artikel geeft een overzicht van cijfermatige onderwijsontwikkelingen van mbo-opleidingen binnen zorg en welzijn in Noord-Brabant:
- aantal instromers, deelnemers en gediplomeerden
- ontwikkelingen bij de diverse leerwegen
- vergelijkingen van trend met landelijke ontwikkelingenDeze publicatie...

Dit document geeft inzicht in feitelijke ontwikkelingen, zonder duiding of conclusies. Die vindt u wel in de Onderwijs in kaart 2018.

  • We rapporteren de ontwikkeling van het aantal instromers, deelnemers en gediplomeerden van deze opleidingen en besteden aandacht aan de diverse leerwegen.
  • Ook vergelijken we deze trends met landelijke ontwikkelingen. 

Doel van dit artikel is om werkgevers en andere stakeholders te informeren over de stand van zaken op onderwijsgebied. 

Download