Artikel: Onderwijsontwikkelingen per regio

West-Brabant , Noordoost-Brabant , Midden-Brabant , Zuidoost-Brabant | Onderwijs | Artikel

Juni 2018

In de regio West-Brabant groeide het aantal instromers in in de opleiding Sociaal Werk afgelopen jaar het sterkst: met bijna 60 procent ten opzichte van 2016. De toename in Noordoost-Brabant is het grootst bij de opleidingen Verpleegkundige, Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk. Midden-Brabant zag de grootste toename bij de opleiding Verzorgende en in Zuidoost-Brabant groeide vooral de welzijnsopleidingen. Dit zijn enkele conclusies uit de artikelen die de ondersijsontwikkelingen van zorg- en welzijnsopleidingen in de Brabantse regio's beschrijven.

Onderwijsontwikkelingen West-Brabant
Onderwijsontwikkelingen Midden-Brabant
Onderwijsontwikkelingen Noordoost-Brabant
Onderwijsontwikkelingen Zuidoost-Brabant

Inhoud
De artikelen geven antwoord op de volgende vragen: 
- hoe ontwikkelt het aaltal instromers in zorg- en welzijnsopleidingen zich?
- hoe ontwikkelt het aantal deelnemers zich?
- hoe ontwikkelt het aantal gediplomeerden zich?