Artikel: Opleidingsinspanningen en opleidingsquote Noord-Brabant

Transvorm (Noord-Brabant) | Onderwijs | Artikel

April 2018

Door de personele problemen in de zorgsector staat opleiden weer hoog op de agenda. Opleiden is bijvoorbeeld een belangrijke pijler van het regionale actieplan Zonder Zorg 2020 en het landelijke actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. In het hieraan gekoppelde SectorplanPlus komen middelen beschikbaar waarmee werkgevers extra leerwerkplekken kunnen creëren voor de instroom van zorgmedewerkers en boventallige medewerkers kunnen omscholen. Maar hoe groot zijn de huidige opleidingsinspanningen van organisaties in Noord-Brabant?