Niet alleen personeel, maar ook studenten tekort in de zorg

Onderwijs , Werkgelegenheid | Blog

Dat de vraag naar personeel stijgt en de tekorten toenemen is inmiddels ruimschoots bekend. De instroom vanuit opleidingen is bovendien onvoldoende om aan de toenemende vraag naar zorgmedewerkers in Noord-Brabant te voldoen. Het aantal deelnemers aan mbo zorgopleidingen daalde in de afgelopen vijf jaar fors en de nieuwe aanwas uit het hbo is niet voldoende. Dit blijkt uit het onderzoek Onderwijs in Kaart. Om de tekorten aan te pakken ontwikkelt Transvorm een actieprogramma, dat over enkele weken gepresenteerd zal worden.

Veel vraag en te weinig leerlingen

Er zijn meerdere ontwikkelingen die leiden tot de groeiende vraag naar medewerkers. Bijvoorbeeld, meer hbo-verpleegkundigen zijn nodig als wijkverpleegkundigen voor de coördinatie van de vele soorten zorg die nodig zijn nu ouderen langer thuis blijven wonen. Ziekenhuizen zoeken vooral gespecialiseerde verpleegkundigen. Het aantal hbo-studenten verpleegkunde groeit, maar dat is onvoldoende om de verwachte vraag op te vangen.

Uit de gegevens van
BrabantZorg.Net blijkt verder dat er veel vraag is naar verzorgenden op mbo-3 niveau, maar tegelijkertijd krompen de mbo-opleidingen in de afgelopen jaren met 18%. De jarenlange daling in aantallen BBL-leerlingen (die werk en opleiden combineren) zet verder door, terwijl dit nu juist een groep is die bij kan dragen aan het oplossen van tekorten.

Overheidsbeleid en demografische ontwikkelingen verergeren het probleem. Zo zorgt vergrijzing voor grote groepen zorgmedewerkers die met pensioen gaan en leidt daling van geboortecijfers tot lagere instroom in opleidingen. Het extra geld dat beschikbaar komt voor verzorgingshuizen zorgt voor meer vraag naar zorgpersoneel. Alleen al in de verpleeghuiszorg zijn in 2021 40.000 extra werknemers nodig.

Kwaliteit van leerlingen

Naast de tekorten is er een kwalitatief probleem. Leerlingen hebben regelmatig niet de juiste competenties en houding die nodig is. Ook is er te weinig begeleiding voor stages en na afronding van een opleiding. Opleiden heeft niet altijd prioriteit, vanwege de korte termijn vraagstukken waar leidinggevenden en zelfsturende teams voor staan.

Transvorm ontwikkeld om de huidige situatie te keren een actieprogramma, dat over enkele weken gepresenteerd zal worden. Doelstelling zijn onder meer om de instroom in opleidingen te verhogen, een optimaal opleidings- en leerklimaat te bieden met meer rendement, (her-) intreders te motiveren en medewerkers te betrekken bij de arbeidsmarktproblemen.