Factsheet: Onderzoek huisartsenzorg

Transvorm (Noord-Brabant) , Noordoost-Brabant , Midden-Brabant , Zuidoost-Brabant , West-Brabant | Werkgelegenheid , Onderwijs , Omgeving , Vacatures | Factsheet

November 2018

Nivel en Prismant onderzochten de regionale capaciteit in de huisartsenzorg, in opdracht van Transvorm, SSFH en Robuust. Ook bestudeerden ze de arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg. Hun bevindingen zijn vertaald naar factsheets per regio. Deze factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de inzet van de verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de huisartsenzorg én de knelpunten die zich (gaan) voordoen in vraag en aanbod van deze professionals.

Deze publicatie

Uit de publicatie over de provincie Noord-Brabant blijkt onder meer dat:

• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten voldoende is om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen;
• Praktijken een tekort aan huisartsen en doktersassistenten verwachten;
• De ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; 44% van de praktijken konden in de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen;
• Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.

Downloads