Artikel: Ontwikkeling leerlingenaantallen Noord-Brabant

Transvorm (Noord-Brabant) | Onderwijs | Artikel

Januari 2019

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt fors. Met name het vmbo laat een sterke terugloop zien, ook in de toekomst. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor werkgevers. Zo wordt gewaarschuwd voor een tekort aan vakmensen in bepaalde regio’s. In dit artikel brengen we de regionale situatie goed in beeld, om zo meer grip te krijgen op deze ontwikkeling.

Deze publicatie

In deze publicatie staat de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs centraal. Achtereenvolgens presenteren we de ontwikkeling in het leerlingenaantal voor de provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s. De volgende zaken komen aan bod:

  • situatieschets verdeling aantal leerlingen naar opleidingsniveau 2017
  • ontwikkeling totaal aantal leerlingen op de diverse niveaus
  • ontwikkeling aantal leerlingen praktijkonderwijs
  • conclusie: de belangrijkste ontwikkelingen

Download