Rapport: Arbeidsmarktontwikkelingen per regio

West-Brabant , Noordoost-Brabant , Zuidoost-Brabant , Midden-Brabant | Werkgelegenheid , Mobiliteit | Rapport

November 2018

In 2013 werkten zorg- en welzijnmedewerkers in Zuidoost-Brabant gemiddeld 0,4 uren minder per week dan in 2017. De gemiddelde leeftijd van het personeel steeg in Midden-Brabant in dezelfde periode van 42,2 naar 42,8 jaar. En het aantal zorg- en welzijnsmedewerkers in West-Brabant steeg in een jaar tijd met 2,6 procent. Dit zijn enkele constateringen uit de Arbeidsmarkt in kaart 2018 per regio.

Deze publicatie 

In deze publicatie besteden we specifiek aandacht aan de arbeidsmarktcijfers voor de regio's Noordoost-Brabant, West-Brabant, Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant. U leest onder meer over de werkgelegenheid, leeftijdssamenstelling en uitstroomontwikkelingen in diverse regio's.

Downloads