Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Artikel: Uitstroom uit zorg en welzijn

In 2016 stroomde ruim 10.500 medewerkers uit de sector Zorg en Welzijn in Noord-Brabant. Dit zijn medewerkers die geen aansluitend dienstverband in de sector hebben. Dit is ruim 38% van de totale uitstroom. Met name in de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) en Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is het percentage uitstromers naar buiten de sector relatief hoog. Het gaat hierbij om respectievelijk 52% en 43% van de totale uitstroom. In de branches huisartsenzorg en gezondheidscentra (22%) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ, 28%) en Gehandicaptenzorg (29%) is deze uitstroom relatief laag.

In- en uitstroom zorg en WJK per kwartaal

 

[Interactieve Grafiek]
            

Onderzoek uitstroomredenen Zorg+Welzijn Zuid-Holland Zuid

In 2017 heeft werkgeversorganisatie Zorg+Welzijn Zuid-Holland Zuid onderzoek gedaan uitstroomredenen van werknemers die zijn vertrokken bij hun werkgever. In totaal hebben 237 oud-medewerkers de vragenlijst ingevuld. 71% hiervan is op eigen initiatief vertrokken.

De top 3 vertrekredenen zijn:

 1. De organisatie beviel me niet
 2. Te hoge werkdruk
 3. Geen prettige werksfeer


Van de personen die nog steeds werkzaam zijn heeft 11,5 % de sector bewust hebben verlaten. Zij geven hiervoor de volgende redenen:

 • Meer doorgroeimogelijkheden
 • Hoge werkdruk en toenemende administratieve belasting
 • Bezuinigingen


Wat hadden werkgevers kunnen doen om de werknemers te behouden?

 • Werkdruk verlagen
 • Beter luisteren naar medewerkers
 • Betere begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden bieden

 

Geconcludeerd wordt dat zorg dankbaar en waardevol werk is, maar dat de organisatie van zorg frustreert. Het volledige onderzoek is hier te downloaden.

Onderzoek uitstroomredenen UWV

Ook het UWV heeft recent geïnventariseerd waarom medewerkers de sector Zorg en Welzijn verlaten voor een baan in een andere sector. De volgende redenen komen vaak voor:

 • Onvoldoende loopbaanperspectief/mogelijkheden
 • Onvoldoende ontplooiingsmogelijkheden
 • Hoge werkdruk
 • Sfeer (op afdeling)
 • Salariëring
 • Aantrekkingskracht andere sectoren/branches (wordt versterkt bij aantrekkende economie)
 • Aflopen contract


Wilt u meer weten over de uitstroomcijfers in uw branche of regio? Via het tabblad ‘mobiliteit’ op de pagina “Grafieken en Cijfers” kunt u interactieve grafieken over dit thema vinden en zelf vergelijkingen maken met andere branches en regio’s.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie