Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Blog: Vacaturerecords in 2018 - wat brengt 2019?

Het aantal vacatures binnen zorg en welzijn blijft records breken, ook in onze provincie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling van het aantal vacatures op BrabantZorg.Net, de site waar de bij ons aangesloten organisaties hun vacatures plaatsen. Het aantal vacatures stijgt onafgebroken sinds 2013. Sinds 2017 zien we record na record. Welke kant gaat het op in 2019?

Tot en met 2012 waren we gewend aan 800 tot 1000 openstaande vacatures. Onder invloed van de zorgtransities en de bezuinigingsmaatregelen daalde dat aantal dramatisch in 2013, maar vanaf 2014 zien we een gestaag stijgende lijn met hoge groeipercentages. We zitten inmiddels vér boven vacatureniveau van voor de crisis op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Een deel van de groei kan worden verklaard door de aanwas van nieuwe leden bij Transvorm, maar deze groei is niet zo groot dat het de extreme groeipercentages kan verklaren. Bovendien blijkt de het groeiende aantal vacatures ook uit andere bronnen, zoals het CBS[1] en Jobfeed[2].

Tussen december 2014 en december 2018 groeide het aantal vacatures op BrabantZorg.Net van 395 naar 1625, een groei van 410%.

Overigens betreft het hier de aantallen op ons vaste telmoment. Op andere momenten zagen we nog hogere cijfers, met in december 2018 het record van meer dan 1650 openstaande vacatures.

Top 5 Most Wanted!

#1: verzorgende

De vacature verzorgende is van oudsher de meest gevraagde vacature. Het aantal vacatures is sterk gegroeid: van 113 vacatures in december 2014 naar 476 vacatures in december 2018, een groei van 320%.

#2: mbo-verpleegkundige

De vacature mbo-verpleegkundige staat ook al jarenlang op nummer 2. De ontwikkeling van deze vacature loopt nagenoeg gelijk aan die van verzorgende: van 59 vacatures naar 258 vacatures, een groei van bijna 340%.

#3: hbo-verpleegkundige

Ook de nummer 3 is al jaren hetzelfde, namelijk de vacature hbo-verpleegkundige. Opvallend is echter dat deze vacature zich veel minder sterk heeft ontwikkeld. Gezien de toenemende complexiteit van de zorg zou je een hogere groei verwachten. Van 50 vacatures naar 112 vacatures betekent een groei van 110%. Het is niet ondenkbaar dat deze vacature in 2019 uit de top 3 gestoten wordt door de nummer 4 en/of 5.

#4: sociaal pedagogisch personeel (niveau 4)

Met een totaal van 74 vacatures eind 2018 nestelen de vacatures voor sociaal-pedagogisch personeel op kwalificatieniveau 4 zich op een vierde plek. De ontwikkeling hiervan is hard gegaan: eind 2014 stonden er slechts 7 vacatures open. Als je dit in percentages weergeeft, kom je op een groei van bijna 1000%!

#5: helpende

De vacature helpende sluit dit rijtje, maar is wel de sterkst gegroeide vacature! Aan het begin van de transitie werd gedacht dat er voor deze functie geen plaats zou zijn in het nieuwe zorgstelsel. Dat was ook te zien in het aantal vacatures. In december 2014 én 2015 stonden er slechts 4 vacatures open. In december 2016 was dat gegroeid naar 12 vacatures en daarna is het hard gegaan. In december 2018 stonden er 71 vacatures voor helpenden open, een groei van 1675% sinds december 2014!

Psychologische grens

Als het groeipercentage van afgelopen jaren doorzet, komen we in 2019 ruim boven 2000 openstaande vacatures uit. Ik verwacht ook wel dat die psychologische grens bereikt wordt, al zal de groei wel afvlakken. De verwachting is namelijk dat de economische groei in 2019 afvlakt, waarmee ook de vraag naar personeel afneemt. Of dit direct van invloed is op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn is de vraag. Tijdens de laatste economische crisis zagen we immers dat de arbeidsmarkt van zorg en welzijn redelijk autonoom reageerde. Daar ontstond pas een crisis toen er rechtstreeks in de sector bezuinigd werd.

Verschuiving van instroom naar behoud

Een grotere rol in de ontwikkeling van het aantal vacatures hebben de extra financiën voor de verpleeghuiszorg. Onder invloed van dit budget is in het afgelopen jaar volop ingezet op de instroom van personeel. Inmiddels groeit het besef dat een te sterke focus op instroom onverstandig is. Zie bijvoorbeeld de rapportage van de commissie Werken in de Zorg[3]. Er moet meer aandacht komen voor behoud van personeel en het thema ‘anders werken’ (o.a. door sociale en technologische innovatie). Door deze verschuivende focus kan de vraag naar personeel afvlakken. Al staat dit op gespannen voet met de eis dat 85% van het extra budget voor de verpleeghuiszorg besteed moet worden aan extra personeel.

Stijgende zorgkosten

Op iets langere termijn speelt bij de ontwikkeling van het aantal vacatures ook het vraagstuk rondom de kosten van de zorg. Inmiddels stijgen de uitgaven aan zorg en welzijn weer harder dan de economie. Daarop ingrijpen ligt nogal gevoelig. Weinig politieke partijen zullen hieraan hun vingers willen branden. Corrigerende maatregelen laten daarom waarschijnlijk nog wel even op zich wachten, maar zullen op termijn onvermijdelijk zijn. Deze maatregelen zullen dan ongetwijfeld effect hebben op de behoefte aan (nieuw) personeel.

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/vacatures

[2] https://www.werf-en.nl/aantal-vacatures-zorg-bereikt-ruim-27-000-opnieuw-record/

[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/21/kamerbrief-over-rapportage-commissie-werken-in-de-zorg

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie