Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Factsheet: Tekorten in de zorg

In het najaar van 2017 is de werkgeversenquête 2017 gepubliceerd. Dit is een periodieke rapportages van het landelijk onderzoeksprogramma zorg en welzijn (AZW) waarin wordt gerapporteerd over onderzoek onder werkgevers in zorg en welzijn.

Er is veel aandacht voor de vraag naar personeel in zorg en welzijn. De onderzoeksresultaten geven o.a. inzicht in de branches en functies waar werkgevers de grootste tekorten ervaren. In dit artikel worden een aantal resultaten m.b.t deze vraagstukken gedeeld. 


Vraag naar personeel zorg en welzijn: resultaten werkgeversenquête 2017

Heeft uw organisatie op dit moment vacatures?

Top 3 branches met vacatures:

 1. Ziekenhuizen (98%)
 2. GGZ (93%)
 3. VVT (88%)

 

Zo ja; Heeft uw organisatie op dit moment moeilijk vervulbare vacatures?

Het aantal moeilijk vervulbare vacatures over de gehele sector in 2017 (40%) is toegenomen t.o.v. Werkgeversenquête 2016 (31%)                      

Top 3 branches met moeilijk vervulbare vacatures:

 1. Ziekenhuizen (82%)
 2. GGZ (81%)
 3. VVT (78%)

 

Bij welke beroepsgroepen zitten de moeilijk vervulbare vacatures?

Top 3 beroepsgroepen met moeilijk vervulbare vacatures zorg en welzijn

 1. Verpleegkundige beroepen; met name ziekenhuizen (62%) en VVT (62%)
 2. Verzorgende/Helpende beroepen; met name VVT (59%) en GHZ (21%)
 3. Agogische beroepen; met name GHZ (35%) en Jeugdzorg (30%)


Overige beroepsgroepen met opvallende scores in een aantal branches

 1. Medisch-wetenschappelijke beroepen: Ziekenhuizen (31%) en GGZ (30%)
 2. Gedragswetenschappelijke beroepen: GGZ (67%) en Jeugdzorg (24%)
 3. Medisch-assisterende of ondersteunende beroepen: Ziekenhuizen (27%)
   

 

Is het aantal banen in uw organisatie de afgelopen maanden toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen?

 • 51% geeft aan dat er sprake is van een toename, 41% gelijk gebleven.
 • Vergeleken met 2016 is er vaker sprake van een toename en minder vaak sprake van een afname

Branches met relatief vaak toename:

 1. Kinderopvang (61%)
 2. GGZ (56%)
 3. GHZ (55%)
 4. VVT (53%)


Branches met relatief vaak afname

 1. Ziekenhuizen (24%)
 2. GGZ (21%)
 3. Jeugdzorg (17%)
   

 

Verwacht u in de komende maanden een tekort in bepaalde functies?

 • 45% geeft aan een tekort te verwachten
 • Vergeleken met 2016 verwachten respondenten in 2017 vaker een tekort

Top 3 branches met een verwacht tekort

 1. VVT (84%)
 2. Ziekenhuizen (73%)
 3. GGZ (72%)

 

Zo ja: Kunt u zeggen bij welke beroepsgroepen u de komende 12 maanden een tekort verwacht?

Top 3 beroepen met een verwacht tekort

 1. Verpleegkundige beroepen; met name in VVT (62%), Ziekenhuizen (58%) en GGZ (44%)
 2. Verzorgende/helpende beroepen; met name in VVT (64%) en GHZ (20%)
 3. Agogische beroepen; met name in GHZ (37%), Kinderopvang (27%) en Jeugdzorg (24%)


Overige beroepsgroepen met opvallende scores in een aantal branches

 1. Medisch-wetenschappelijke beroepen; GGZ (23%) en Ziekenhuizen (13%)
 2. Gedragswetenschappelijke beroepen; GGZ (51%)
 3. Medisch-assisterende of ondersteunende beroepen; Ziekenhuizen (27%), Huisartsenzorg (21%)
   

 

Verwacht u de komende 12 maanden alles bij elkaar genomen dat het huidige personeelsbestand van uw organisatie zal groeien, gelijk zal blijven of zal krimpen?

 • 41% verwacht groei
 • 51% verwacht gelijk blijven

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie