Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Rapport: Arbeidsmarkt in Kaart 2017 Noordoost-Brabant

In november 2017 is de Arbeidsmarkt in Kaart 2017 verschenen. In deze publicatie leest u over de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in Noord-Brabant. Naast een schets van landelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de sector zorg en welzijn, worden er ook belangrijke arbeidsmarktcijfers met betrekking tot de sector in de provincie Noord-Brabant gepresenteerd.

In dit thema artikel wordt specifiek aandacht besteed aan een aantal arbeidsmarktcijfers voor de regio Noordoost-Brabant. Er wordt slechts een selectie van de beschikbare informatie gepresenteerd. Wilt u meer weten over de arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio? Op het dashboard transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl kunt u uw regio selecteren en per thema vergelijkingen maken met andere regio’s en tussen branches in uw regio. 

Werkgelegenheid

In 2016 werken er ruim 49.000 medewerkers in de sector zorg en welzijn in Noordoost-Brabant. De werkgelegenheid in Noordoost-Brabant is in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015 (+1,4%). Brabant breed bedraagt deze stijging 1,8%. Echter, het aantal medewerkers is nog niet op niveau van 2012; toen werkten er ruim 51.500 medewerkers in Noordoost-Brabant[1].

Brabant breed groeide het aantal FTE in de branche Huisartsenzorg en gezondheidscentra in 2016 vergeleken met zowel 2015 als 2012. Vergeleken met 2015 krompen enkel de branches GGZ en Jeugdzorg. In Noordoost-Brabant groeide het aantal FTE in de branches Huisartsenzorg en gezondheidscentra en VVT in 2016 vergeleken met zowel 2015 als 2012. De branches GGZ, Jeugdzorg en Ziekenhuizen laten vergeleken met 2015 een (lichte) krimp zien.

Ontwikkeling werkgelegenheid zorg en WJK naar branche (in aantal FTE)
[Grafiek verwijderd]
Leeftijd

Net als in Noord-Brabant is er ook in Noordoost-Brabant sprake van een verschuiving van de leeftijdsopbouw. De afgelopen jaren is het aantal oudere medewerkers toegenomen ten koste van het aantal jongere medewerkers. Er zijn behoorlijke verschillen tussen branches zichtbaar. Zo zijn er relatief veel medewerkers onder 30 jaar werkzaam in de Kinderopvang (31% van het totaal aantal FTE).

Leeftijdssamenstelling zorg en WJK (in aantal FTE)
[Grafiek verwijderd]
Mobiliteit

In 2016 is de instroom in de sector zorg en welzijn voor het eerst sinds 2012 weer groter dan de uitstroom.

In- en uitstroom zorg en WJK per jaar

Zowel in Noord-Brabant als in Noordoost-Brabant komt in 2016 het grootste deel van de instromers uit de eigen branche. In Noordoost-Brabant is dit zo’n 37%. 23% komt van buiten de sector[1].

[Grafiek verwijderd]

Herkomst instroom zorg en WJK

[Grafiek wordt geüpdate]

Net als in Noord-Brabant heeft in Noordoost-Brabant het grootste deel van de uitstromers geen aansluitend dienstverband binnen de sector of branche. In Noordoost-Brabant stroomt zo’n 40% uit buiten de sector (exclusief pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden).

Bestemming uitstroom zorg en WJK

[Grafiek wordt geüpdate]

Wilt u meer weten over de  arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio? Op het dashboard transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl kunt u uw regio selecteren en per thema vergelijkingen maken met andere regio’s en tussen branches in uw regio. 

[1] De cijfers hebben betrekking op de branches Gehandicaptenzorg, GGZ, Huisartsenzorg en gezondheidscentra, Jeugdzorg, Kinderopvang, VVT, WMD en Ziekenhuizen.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie