Contact

Transvorm doet onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio en verzamelt informatie die zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunt bij het bepalen van hun beleid. Hoeveel (nieuwe) medewerkers heeft de sector nu en in de toekomst nodig? En welke competenties moeten deze medewerkers hebben?

In dat kader heeft Transvorm in samenwerking met Etil deze website ontwikkeld.

Neem voor meer informatie contact op met Transvorm:

POWERED BY

powered by