Meldingsfrequentie uitgesplitst naar jaar

Hier zie je de ontwikkeling van de meldingsfrequentie door de tijd heen.

De meldingsfrequentie is het aantal keer dat een werknemer zich gemiddeld ziek meldt in een maand, vermenigvuldigd met twaalf. Dat laatste wordt gedaan om de meldingsfrequentie te kunnen vergelijken met jaarcijfers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

Peilmoment: Deze grafiek wordt iedere maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Bron: PFZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by