Aandeel werknemers naar functiegroep

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het aandeel werknemers per functiegroep. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep 'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet zijn weergegeven in de grafiek. Hier kunnen ook functiegroepen onder vallen die in andere selecties wel als aparte functiegroep zichtbaar zijn. Functiegroepen worden alleen apart weergegeven wanneer voldoende data beschikbaar zijn.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: PFZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by