Aandeel FTE naar functiegroep en leeftijd

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de leeftijdsverdeling naar FTE per functiegroep. Via het filter kun je kiezen van welke functiegroep je de leeftijdsverdeling wilt weergeven. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. Wanneer binnen een functiegroep onvoldoende data beschikbaar is om alle leeftijdscategorieën weer te geven, worden minimaal de twee kleinste leeftijdscategorieën samengevoegd tot de leeftijdscategorie 'Overige'.

Leeftijd:

  • Het gaat hier om het aandeel werknemers in een bepaalde leeftijdscategorie en functierubriek t.o.v. het totaal aantal werknemers in die functierubriek.
  • De leeftijdscohorten bestaan uit 6 groepen. Het kan ook voorkomen dat bij de combinatie regio/branche/functierubriek minder cohorten voorkomen. Zeker bij de functierubrieken met hoger opgeleid personeel kan het voorkomen dat er geen personen voorkomen in de groep t/m 24 jaar.
  • In eerste instantie wordt de onderlinge verhouding tussen de cohorten berekend. Daarna wordt gekeken bij hoeveel cohorten er sprake is van 10 of minder personen. Als bij één cohort het aantal personen lager is dan 10, dan wordt het percentage van de onderlinge verhouding weggehaald. In dit geval is echter mogelijk om dit percentage alsnog te berekenen via de andere bekende percentages. In dit geval worden de percentages van het tweede, kleinste cohort weggehaald. Er missen zo percentages van twee cohorten, waardoor niet achterhaald kan worden wat de verhouding tussen deze twee cohorten is. Ontbrekende cohorten worden ondergebracht in de categorie 'Overige'.
  • De overige percentages blijven wel bekend.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: PFZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by