Aandeel werknemers naar functiegroep en duur contract

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het aandeel medewerkers naar contractduur per functiegroep. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep 'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet apart zijn weergegeven in de grafiek, omdat er onvoldoende data beschikbaar is. Functiegroepen waarvan het aantal medewerkers met een contract voor bepaalde tijd lager is dan 10 én het aandeel contracten voor bepaalde tijd kleiner is dan 5% zijn weergegeven als 100% contract onbepaalde tijd.

Bepaalde/onbepaalde tijd: Bij contracten voor bepaalde tijd gaat het om tijdelijke contracten met een einddatum, bij contracten voor onbepaalde tijd gaat het om contracten zonder einddatum.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: PFZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by