Percentage zelfstandigen

Hier zie je voor de gekozen branche het percentage zelfstandigen door de tijd heen.

Zelfstandige: Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht - in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), - als directeur-grootaandeelhouder (dga), - in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of - als overige zelfstandige. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Peilmoment: Jaarlijks

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by