Procentuele totale instroom per regio

Hier zie je per regio de procentuele instroom van werknemers in één jaar tijd. De procentuele instroom is berekend door het aantal medewerkers dat gedurende het gekozen jaar is ingestroomd, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De instroom per branche laat dus de verhouding zien van het totaal aantal medewerkers dat is gestart met een baan in de betreffende branche.

Mobiliteit: 
Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.

Totale instroom: 
Alle werknemers die gedurende een periode zijn ingestroomd in Zorg en Welzijn vanuit een andere sector, vanuit andere branches binnen Zorg en Welzijn, of van andere werkgevers in dezelfde branche binnen Zorg en Welzijn.

Procentuele totale instroom: Deze is berekend door het totale aantal medewerkers dat gedurende het gekozen jaar is ingestroomd, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.  

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by