Procentuele totale uitstroom per regio

Hier zie je per regio voor de gekozen branche de procentuele uitstroom van werknemers in één jaar tijd. De procentuele uitstroom is berekend door het totale aantal medewerkers dat gedurende de gekozen periode gestopt is met een baan binnen Zorg en Welzijn, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De uitstroom per branche laat dus de verhouding zien van het totaal aantal medewerkers dat is gestopt met een baan in de betreffende branche.

Mobiliteit: 
Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.

Totale uitstroom: Alle werknemers die gedurende een periode zijn gestopt met werken in Zorg en Welzijn, uitgestroomd zijn naar een andere branche binnen Zorg en Welzijn, of een andere werkgever binnen dezelfde branche.

Procentuele totale uitstroom: Deze is berekend door het totale aantal medewerkers dat gedurende de gekozen periode gestopt is met een baan binnen Zorg en Welzijn, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by