Percentage mbo-studenten in opleiding binnen Zorg en Welzijn, per regio

Hier zie je per regio welk percentage van het totale aantal mbo-studenten een opleiding volgde binnen Zorg en Welzijn. Met het opleidingsfilter kun je de percentages zien voor specifieke opleidingsrichtingen. Met het filter Leerweg kun je de visualisatie verder uitsplitsen naar BBL en BOL.

Extraneï: mensen die alleen ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling om examen te doen, maar geen lessen volgen.

BBL: 
Beroepsbegeleidende leerweg. Deze leerweg is meer praktijkgericht dan de BOL.

BOL: Beroepsopleidende leerweg (voltijd en deeltijd).

Totaal mbo (excl. extraneï): Totaal mbo (exclusief de extraneï) bestaande uit de leerwegen BOL (voltijd en deeltijd) en BBL.

Extraneï: Studenten die alleen ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling om examen te doen, maar geen lessen volgen.

Voltijd: Onderwijs met voltijd inschrijving. Dit is dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.

Deeltijd
: Onderwijs met deeltijd inschrijving. Dit is onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk.

Opleiding
: De indeling naar dossiers en kwalificaties is afkomstig van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dossiers die tot zorg en welzijn worden gerekend zijn speciaal voor AZW geselecteerd. Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.

Peilmoment: Jaarlijks

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by