Bestemming uitstroom naar functiegroep

Hier zie je voor de gekozen regio en functiegroep de verdeling van de uitstroom naar bestemming van vertrekkende medewerkers. De uitstroom is het percentage medewerkers dat gedurende het getoonde jaar de gekozen functiegroep heeft verlaten.

Externe uitstroom: Hiermee bedoelen we iedereen de die sector Zorg en Welzijn heeft verlaten.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: PFZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by