Bestemming externe uitstroom, percentages per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de externe uitstroom naar bestemming van de vertrekkende medewerkers in percentages. De externe uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar de gekozen branche heeft verlaten.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen branches zit niet in deze cijfers. De grafiek laat dus alleen de verhouding zien van de aantallen medewerkers per branche die de sector Zorg en Welzijn hebben verlaten. Het laatste jaar geeft vaak een afwijking weer in de categorieën inactief, uitkeringen, pensioen en zelfstandige. De oorzaak hiervan is dat deze categorieën nog niet uitgesplitst kunnen worden en daarom als gezamenlijke categorie worden weergegeven onder de categorie inactief.

Mobiliteit:
Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.

Bestemming:
De uitstroombestemming van een werknemer.

Bestemming uitstroom

Overige sectoren:
Een werknemer is overgestapt naar een werkgever in een sector buiten de Zorg en Welzijn.

Uitkeringen: Een werknemer is niet langer werkzaam in een werknemersbaan en ontvangt een bijstands-, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheidsuitkering.

Zelfstandige: Een werknemer in Zorg en Welzijn is niet langer werkzaam in enige werknemersbaan waarover loon ontvangen wordt en heeft belastingaangifte als zelfstandige gedaan over het getoonde kalenderjaar.

Pensioen: Een werknemer heeft geen baan meer en is met pensioen gegaan.

Inactief: Een werknemer is uitgestroomd, maar komt niet voor in de overige categorieën onder uitstroom.

Peilmoment: Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by