Bevolkingsprognose: groene en grijze druk

Hier zie je voor de gekozen regio de gemeten groene en grijze druk, inclusief een voorspelling voor de toekomst. De groene druk in een regio wordt berekend door het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar te delen door het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. De grijze druk in een regio wordt berekend door het aantal inwoners vanaf 65 jaar te delen door het aantal inwoners van 20-65 jaar. De optelsom van de groene en grijze druk geeft een indruk (zonder rekening te houden met uitkeringen etc.) van de verhouding van het aantal inwoners dat de potentie heeft tot werken ten opzichte van de mensen die niet meer of nog niet hoeven te werken. Wanneer de optelsom van de groene en grijze druk 100% is, betekent dit dat voor elke inwoner met de potentie tot werken er een inwoner is die niet meer of nog niet hoeft te werken.

Bevolking op 1 januari: In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Groene druk: De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking.

Grijze druk: De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.

Leeftijd: Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van de persoon.

Peilmoment: Jaarlijks

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by