Bevolkingsprognose: naar leeftijdsklasse

Hier zie je voor de gekozen regio de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners in de leeftijd van 0 tot 20 jaar en van 65 jaar of ouder.

Bevolking in Nederland, 1 januari: De bewoners van een bepaald gebied. In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Peilmoment: In 2025 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolking naar regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Bron: CBS

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by