Deeltijdfactor naar branche

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de gemiddelde deeltijdfactor. De gemiddelde deeltijdfactor geeft aan hoeveel uur per week de medewerkers in een regio gemiddeld werken ten opzichte van een volle werkweek van 36 uur. Bijvoorbeeld: Een deeltijdfactor van 0,8 betekent dat men in deze regio gemiddeld 0,8 FTE werkt, oftewel 80% van een volle werkweek. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren.

Deeltijdfactor:
 Baan van een werknemer waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het aantal overeengekomen uren lager ligt dan het aantal dat behoort bij een volledige dag- en weektaak. Deeltijdfactor betreft de mate waarin het aantal overeengekomen uren aansluit bij een volledige dag- en weektaak.

Voor het vaststellen van de regionale cijfers is uitgegaan van de woongemeente van werkenden.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by