Herkomst totale instroom, aantallen per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de instroom naar herkomst van de nieuwe medewerkers. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De instroom per branche laat dus het totaal zien aan medewerkers dat is gestart met een baan in de betreffende branche. De groep overig wordt onder andere gevormd door starters op de arbeidsmarkt.

Mobiliteit: Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.


Herkomst: De plek van waaruit een werknemer instroomt.

Herkomst instroom

Andere werkgever binnen dezelfde branche: Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is uit een baan in dezelfde branche.

Vanuit andere branches: Een werknemer is overgestapt naar een werkgever in een andere branche binnen Zorg en Welzijn.

Herintreder: Een herintreder is een werknemer die op het peilmoment ingestroomd is binnen de Zorg en Welzijn. Een jaar voorafgaand aan de start van de baan was de werknemer niet werkzaam in de sector Zorg en Welzijn, maar meer dan een jaar voorafgaand aan de start van de baan is de werknemer op enig moment wel werkzaam in de sector Zorg en Welzijn geweest.

Zij-instromer: Een werknemer die eerst geen baan had en ook geen uitkering ontving, is werkzaam binnen de Zorg en Welzijn. De werknemer was in de voorgaande periode niet werkzaam in een baan waarover loon werd ontvangen en ontving ook geen uitkering, de persoon was mogelijk wel werkzaam als zelfstandige.

Overig: Dit is het resultaat van de totale instroom minus herintreders en zij-instromers.

Peilmoment: Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by