Bestemming totale uitstroom, aantallen per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de externe uitstroom naar bestemming van de vertrekkende medewerkers in aantallen. De externe uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar de gekozen branche heeft verlaten.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De uitstroom per branche laat dus het totaal zien aan medewerkers dat is gestopt met een baan in de betreffende branche. Het laatste jaar geeft vaak een afwijking weer in de categorieën inactief, uitkeringen, pensioen en zelfstandige. De oorzaak hiervan is dat deze categorieën nog niet uitgesplitst kunnen worden en daarom als gezamenlijke categorie worden weergegeven onder de categorie inactief.

Mobiliteit: Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.

Bestemming:
De uitstroombestemming van een werknemer.

Bestemming uitstroom

Andere werkgever binnen dezelfde branche: Een werknemer is overgestapt naar een andere werkgever in dezelfde branche.

Naar andere branches: Een werknemer is overgestapt naar een werkgever in een andere branche binnen Zorg en Welzijn.

Overige sectoren: Een werknemer is overgestapt naar een werkgever in een sector buiten de Zorg en Welzijn.

Uitkeringen: Een werknemer is niet langer werkzaam in een werknemersbaan en ontvangt een bijstands-, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheidsuitkering.

Zelfstandige: Een werknemer in Zorg en Welzijn is niet langer werkzaam in enige werknemersbaan waarover loon ontvangen wordt en heeft belastingaangifte als zelfstandige gedaan over het getoonde kalenderjaar.

Pensioen: Een werknemer heeft geen baan meer en is met pensioen gegaan.

Inactief: Een werknemer is uitgestroomd, maar komt niet voor in de overige categorieën onder uitstroom.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by