Verschil externe in- en uitstroom

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het verschil tussen de externe in- en uitstroom in de sector per kwartaal. De externe instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche. De externe uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de gekozen branche.

Mobiliteit:
Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.

Externe instroom: Een werknemer is gedurende de periode gaan werken in de Zorg en Welzijn en kwam niet uit Zorg en Welzijn.

Externe uitstroom: Een werknemer is gedurende de periode gestopt met werken in de Zorg en Welzijn.

Verschil:
Het resultaat van externe instroom minus externe uitstroom.

Hier ziet u voor de gekozen regio en branche het verschil tussen de in- en uitstroom in de sector per kwartaal. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche. De uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de gekozen branche.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen branches zit niet in deze cijfers. Het verschil tussen de in- en uitstroom per branche laat dus alleen zien wat het verschil is tussen de aantallen per branche die zijn in- en uitgestroomd in en uit de sector Zorg en Welzijn.

Peilmoment: Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by