Ontwikkeling meldingsfrequentie

Hier zie je de ontwikkeling van de meldingsfrequentie door de tijd heen.

Meldingsfrequentie
: het aantal ziekmeldingen in een maand, gedeeld door het aantal werknemers in die maand, vermenigvuldigd met 12. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

LET OP: De gemiddelde meldingsfrequentie per maand is vermenigvuldigd met twaalf om een vergelijking met het jaargemiddelde mogelijk te maken.
LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

Peilmoment: Maandelijks

Bron: Vernet

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by