Gediplomeerden mbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het jaarlijkse aantal gediplomeerden op totaalniveau en uitgesplitst naar BOL, BBL en extraneï.

Extraneï: Studenten die alleen ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling om examen te doen, maar geen lessen volgen.

BBL:
Beroepsbegeleidende leerweg. Deze leerweg is meer praktijkgericht dan de BOL.

BOL: Beroepsopleidende leerweg (voltijd en deeltijd).

Totaal mbo (incl. extraneï): Totaal mbo bestaande uit de leerwegen BOL (voltijd en deeltijd) en BBL plus de extraneï met een diploma. Met een diploma op het hoogste niveau van het mbo kan worden doorgestroomd naar het hbo.

Voltijd: Onderwijs met voltijd inschrijving. Dit is dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.

Deeltijd
: Onderwijs met deeltijd inschrijving. Dit is onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk.

Opleiding
: De indeling naar dossiers en kwalificaties is afkomstig van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dossiers die tot zorg en welzijn worden gerekend zijn speciaal voor AZW geselecteerd. Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.

Peilmoment: In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2020/’21 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by