Artikel: Inzet personeel uit het buitenland

Transvorm (Noord-Brabant) | Werkgelegenheid | Artikel

Februari 2019

Personeel uit het buitenland inzetten. Is dat de oplossing voor de arbeidsmarktvraagstukken binnen zorg en welzijn in Nederland? Verschillende organisaties experimenteerden met buitenlandse medewerkers, of zijn daarmee bezig. In deze publicatie onderzoeken we in hoeverre inzet van buitenlandse medewerkers een oplossing is.

In hoofdstuk 1 gaan we dieper in op feiten en cijfers en verkennen we knelpunten: in welke landen is de arbeidsmarkt het ruimst? Hoeveel personeel in zorg en welzijn komt momenteel uit het buitenland en wat waren de knelpunten bij eerdere experimenten? In hoofdstuk 2 beschrijven we voorbeelden van huidige experimenten met buitenlands personeel. Tot slot trekken we een voorlopige conclusie: in hoeverre kan de inzet van buitenlands personeel een oplossing zijn? En aan welke voorwaarden moet er worden voldaan om het tot een succes te maken?

Download